Curățenia de primăvară a depozitului! Sute de produse mai ieftine! MAGAZIN
Asistenţă pentru clienţi:info@brainmarket.ro

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Dacă sunteți clientul nostru, v-ați abonat la newsletter/noutăți sau sunteți vizitatorul magazinului nostru virtual, ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră personale.

Protecția datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. Acordăm atenție datelor cu caracter personal și protecției acestora. În această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal/Politica de confidențialitate, dorim să vă informăm despre ce date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră și despre modul în care le folosim în continuare.

1. Dispoziții de bază

1.1. Administratorul datelor cu caracter personal conform art. 4 al. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumită în continuare GDPR) este societatea coemrcială Votamax s.r.o., CUI: 03488578, sediu Vítězná 3334/7A, 702 00 Ostrava, înregistrată în Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava secțiunea C, dosar 60256 (în continuare „administartor“)

1.2.  Datele de contact ale administratorului sunt:

 • adresa:  Votamax s.r.o., Hladnovská 83, 712 00 Ostrava.
 • email:  info@brainmarket.ro

1.3.  Prin datele cu caracter personal înțelegem orice informație despre o persoană fizică identificată sau identificabilă. Persoana fizică identificabilă este o persoană fizică, care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un anumit identificator, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul rețelei sau prin una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, genetice, psihologice, sociale acestei persoane fizice.

1.4.  Administratorul nu a desemnat persoana responsabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

2. Sursa și categoriile de date cu caracter personal

 2.1. Administratorul procesează datele cu caracter personal, care le-ați oferit, sau care le-a obținut pe baza realizării comenzii dumneavoastră.

2.2. Administratorul procesează datele dumneavoastră de identificare, datele de contact și alte date indispensabile pentru realizarea comenzii.

3. Motivul legal și scopul procesării datelor cu caracter personal

 3.1.  Motive legale pentru procesarea datelor personale sunt

 • realizarea contractului dintre dvs. și administrator conform art. 6 alin. 1 lit. b) al GDPR,
 • interesul legal a administratorului, care constă în acvtivitatea de marketing direct (în special trimiterea mesajelor comerciale și a newsletter-ului) conform art. 6 alin. 1 lit. f) al GDPR,
 • Acordul dvs. cu prelucrarea datelor în scopul marketingului direct (în special a mesajelor comerciale și a newsletter-ului/buletine informative) conform art. 6 alin. 1 lit. a) al GDPR asociat cu § 7 alin. 2 a legii nr. 480/2004 MOf., despre unele servicii a societății informaționale, dacă nu a avut loc comandarea mărfurilor sau serviciilor.

3.2.  Scopul procesării datelor cu caracter personal

 • realizarea comenzii dumneavoastră și aplicarea drepturilor și obligațiilor, care decurg din relația contractuală dintre dvs. și administrator; la înregistrarea comenzii sunt solicitate date personale, care sunt indispensabile pentru a realiza comanda cu succes (numele, adresa, date de contact ), oferirea datelor personale fiind o cerință necesară pentru încheierea și realizarea contractului, fără furnizarea de date cu caracter personal nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către administrator,
 • trimiterea mesajelor comerciale și a alte activități de marketing
 • satisfacția legată de cumpărături, pe care o determinăm prin chestionare prin e-mail în cadrul programului Verificat de client, în care este implicat magazinul nostru. Aceste chestionare le trimitem de fiecare dată când faceți o achiziție de la noi, cu excepția cazului în care refuzați să primiți comunicările noastre de afaceri în conformitate cu parag. 7, alin. 3 din Legea privind obligația de informare privind anumite servicii. Dacă nu doriți să primiți chestionarul, vă rugăm să ne informați la objednavky@brainmarket.cz sau vă puteți opune în orice moment respingând chestionarele suplimentare utilizând linkul din e-mailul cu chestionar. Pentru trimiterea de chestionare care evaluează feedback-ul dumneavoastră și analize ale poziției noastre pe piață, folosim un procesor, care este operatorul portalului Heureka.cz; în aceste scopuri, este posibil să transmitem informații despre bunurile achiziționate și adresa dumneavoastră de e-mail.

3.3. Administratorul nu decide automat în sensul art. 22 al GDPR.

4. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

4.1.  Administratorul păstrează datele personale

 • pentru perioada strict necesară pentru exercitarea drepturilor și obligațiunilor, care decurg din contractul dvs. cu administratorul (pentru o perioadă de 15 ani de la încetarea relației contractuale).
 • pentru perioada necesară asigurării tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul de cumpărare, adică pe durata comenzii și perioada de garanție
 • până la retragerea acordului cu procesarea datelor cu caracter personal, cu scop de marketing, pentru o perioadă maximă de 5 ani, dacă datele sunt procesate pe baza acestui acord
 • participarea la discuții 5 ani
 • comunicare 2 ani

4.2.  După expirarea perioadei de păstrare a datelor personale, administratorul va șterge toate datele.

5. Categoriile de beneficiari ai datelor cu caracter personal

5.1.  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise altor persoane sau intermediate în alt mod numai dacă este necesar pentru îndeplinirea contractului de cumpărare, pe baza unui interes legitim, sau dacă v-ați dat acordul în prealabil.

5.2.  Avem dreptul de a pune la dispoziție datele dvs. personale următoarelor persoane

 • persoanelor implicate în realizarea plății pe baza contractului (Global Payments s.r.o.)
 • persoanelor implicate în livrarea mărfurilor (GLS, Česká Pošta, Zásilkovna)
 • persoanelor implicate în chestionare legate de cumpărărturi Heureka.cz
 • în scopul trimiterii de mesaje comerciale, adresa dumneavoastră de e-mail, numele și prenumele companiei Clipsan s.r.o., CUI: 280 45 998, prin care trimitem
 • persoanelor care asigură funcționarea e-shopului (hosting) și a altor servicii în legătură cu furncționarea e-shopului, societatea Shoptet s.r.o. Această companie are date criptate și le stochează pe serverele dezvoltatorilor din Praga.
 • în scopul asistenței pentru clienți, introduceți datele dumneavoastră personale în chat-ul live al companiei (o aplicație pentru comunicarea cu vizitatorii magazinului electronic în timp real) Smartsupp.com, s.r.o., CIF CZ03668681.
 • dacă este necesar pentru investigarea utilizării ilegale a serviciilor noastre sau în scopul procedurilor judiciare, datele pot fi transferate autorităților de urmărire penală, reprezentanților legali, instanțelor judecătorești în scopul executării sau încheierii oricărui contract cu dvs.

5.3. Solicităm contractual tuturor acestor furnizori de servicii să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu termenii de protecție a datelor cu caracter personal și cu legislația aplicabilă.

5.4.  Administartorul nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță (o țară din afara UE) sau către o organizație internațională.

6. Drepturile cumpărătorului

6.1.  Conform condițiilor stabilite de lege pentru protecția datelor cu caracter personal aveți

 • dreptul la informare, dreptul de acces la date art. 15 GDPR,
 • dreptul de interventie asupra datelor art. 16 GDPR, rectificarea, limitarea datelor art. 18 GDPR.
 • dreptul de a șterge datele art. 17 GDPR.
 • deptul de opozitie art. 21 GDPR a
 • dreptul la portabilitatea datelor art. 20 GDPR.
 • dreptul de retragere a consimțământului, pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail. I acestor termeni.

6.2.  Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de protecție a datelor personale.

7. Condițiile de securizare a datelor cu caracter personal

7.1.  Administratorul declară, că a asigurat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protecția datelor personale.

7.2. Administratorul a asigurat măsurile tehnice pentru protecția bazelor de date și pentru protecția datelor personale în formă scrisă.

7.3. Administratorul declară, că accesul la datele cu caracter personal îl au doar persoanele autorizate.

8. Dispoziții finale

8.1.  Prin trimiterea comenzii prin intermediul formularului on-line, confirmați că sunteți informat/informată despre condițiile de procesare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.

8.2.  Acordul cu aceste condiții îl acordați prin bifarea în formularul on-line. Prin bifare la fel confirmați că ați fost informat/informată despre condițiile de păstrare a datelor cu caracter personal și le acceptați în întregime.

8.3.  Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Versiunea nouă a condițiilor de protecție a datelor personale va fi întotdeauna publicată pe pagina web

9. Autenticitate

Aceste condiții intră în vigoare la data de 30.8.2018